Condiții contractuale generale

 

Háda Fashion

Condiții contractuale generale (CCG)

Acest document nu se înregistrează (ulterior nu este accesibil), se încheie în exclusivitate în format digital, nu se califică drept contract scris, se formulează în limba maghiară, nu face referire la cod de conduită. Pentru orice întrebări legate de funcționarea magazinului web și a procesului de plasare a comenzilor și de derulare a livrărilor vă stăm cu plăcere la dispoziție prin contactele noastre specificate.

Aceste CCG sunt aplicabile pe pagina de internet a Prestatorului la relațiile de drept din cadrul https://hadafashion.ro/ și subdomeniile acesteia. Aceste CCG sunt accesibile în permanență și pot fi descărcate de pe următoarea pagină de internet:  https://hadafashion.ro/termeni-si-conditii.

  1. Datele Prestatorului:

Denumirea Prestatorului: Second-Textil Kft
Sediul Prestatorului (fiind totodată și punctul de primire al reclamațiilor): Ungaria 8043 Iszkaszentgyörgy, Városkapu Üh. 622/1 hrsz.
Punctul de lucru al Prestatorului: Ungaria 8000 Székesfehérvár, Vásárhelyi út 7.
Datele de contact ale Prestatorului, adresa de contact cu solicitanții, folosită în mod obișnuit pentru corespondența digitală: info@hadafashion.ro
Umărul de înregistrare în Registrul Comerțului: 07-09-018960
Cod de identificare fiscală românesc: RO34885543
Denumirea autorității de înscriere în evidență: Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Székesfehérvár
Numărul de telefon: din România +40 312 296 173
Adresa pentru primirea mărfii returnate în România: SC Secondtextiliasam 2010 Srl, str. Principală nr. 221, 447130 Dorolț, Jud. Satu Mare, România
Limba contractului: maghiară
Datele privitoare la Prestatorul care asigură memoria de stocare:
societatea cu răspundere limitată pentru comerț, prestații și consultanță RACKFOREST INFORMATIKAI KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT.
1116 Budapest, Sáfrány utca 6.
Adresa biroului: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22, 3. em. 3008 a.
Cod de identificare fiscală: 14671858-2-43
Număr de înregistrare în evidența operatorilor de date cu caracter personal: NAIH-74088/2014
Persoană de contact: Hiti Diána +36 70 398 1166

2. Dispoziții de bază:

2.1. În raport cu problemele nereglementate prin prezentul Regulament și în raport cu interpretarea prezentului Regulament se va aplica legislația Ungariei, în special Legea numărul V din anul 2013 privind Codul civil („Codul civil”) și Legea numărul CVIII din anul 2001 privind unele aspecte ale prestațiilor comerciale electronice și ale prestațiilor legate de societatea informatică (Legea comerțului electronic) ca și dispozițiile Ordinului guvernamental numărul 45 / 26.02.014 privind regulile detaliate ale contractelor încheiate între consumator și prestator. Dispozițiile obligatorii ale prevederilor legale relevante se aplică în raport cu părțile chiar dacă nu sunt anume stipulate.

2.2. Acest Regulament intră în vigoare din data de 4 mai 2018 și rămâne în vigoare până la revocare. Prestatorul are dreptul de a modifica unilateral Regulamentul. Prestatorul publică modificările în pagina de internet cu 11 (unsprezece) zile înainte de intrarea în vigoare a acestora. Prin utilizarea paginii de internet, consumatorii acceptă faptul că în raport cu persoana lor sunt valabile în mod automat toate reglementările legate de utilizarea paginii de internet.

2.3. Odată intrat pe pagina de internet al Prestatorului, sau citind sub orice formă conținutul acestuia – chiar dacă nu este utilizator înregistrat al paginii de internet - consumatorul recunoaște caracterul obligatoriu al celor cuprinse în Regulament, în raport cu propria persoană. Dacă Utilizatorul nu acceptă condițiile, atunci nu are dreptul de a consulta conținutul paginii de internet.

2.4. Prestatorul își rezervă toate drepturile în privința paginii de internet, oricărui detaliu al acesteia, conținuturilor pe care le prezintă, ca și în privința difuzării paginii de internet. Este interzis să se descarce conținuturile prezentate în pagina de internet ca și descărcarea, stocarea electronică, prelucrarea și valorificarea oricărui detaliu al acesteia fără acordul prealabil, dat în scris, al Prestatorului.

3. Înregistrare/cumpărare

3.1. Prin cumpărarea / înregistrarea în pagina de internet, Utilizatorul declară că a luat la cunoștință și acceptă prezentele CCG și condițiile Informării privind prelucrarea datelor, publicate în pagina de internet.

3.2. În cursul înregistrării / cumpărării, Utilizatorul trebuie să precizeze date reale în ceea ce îl privește. În cazul în care datele precizate în cursul cumpărării / înregistrării sunt neadevărate, respectiv dacă acestea pot fi legate de altă persoană, atunci contractul electronic care se încheie devine nul și neavenit. Prestatorul exclude responsabilitatea pentru situația în care Utilizatorul solicită serviciile în numele altuia, cu datele altei persoane.

3.3. Prestatorul nu poartă nici un fel de răspundere pentru întârzieri în livrare, respectiv alte probleme sau defecte care se reduc la date precizate în mod eronat și/sau inexact de către Utilizator.

3.4. Prestatorul nu poate fi tras la răspundere pentru prejudicii cauzate de faptul că Utilizatorul își uită parola, sau dacă aceasta devine accesibilă unor persoane neavizate din orice motiv neimputabil Prestatorului.

4. Cercul produselor și prestațiilor cumpărabile

4.1. Produsele prezentate pot fi comandate numai online. Prețurile prezentate în raport cu produsele sunt exprimate în lei, conțin cota de TVA prevăzută de lege, însă nu conțin taxa de livrare la domiciliu. Costuri de ambalare nu se percep aparte.

4.2. În magazinul web, Prestatorul prezintă în mod detaliat denumirea și descrierea produsului, și prezintă prin imagini fotografice produsele. Imaginile care figurează în fișele de date ale produselor pot diferi de cele în realitate, putând avea doar caracter ilustrativ. Nu ne asumăm răspunderea pentru diferențele dintre imaginea care apare în magazinul web și aspectul propriu-zis al produsului.

4.3. Dacă se introduce preț promoțional, atunci Prestatorul informează pe deplin Utilizatorii în privința promoției și duratei exacte a acesteia.

4.4. Dacă în ciuda măsurilor de circumspecție întreprinse de Prestator apare preț incorect pe suprafața de utilizare a magazinului web, în special preț evident eronat, care diferă în mod semnificativ de prețul bine cunoscut sau general acceptat al produsului, spre exemplu de „0” RON sau de „1” RON din cauza unei posibile erori de sistem, atunci Prestatorul nu este obligat să livreze produsul la prețul eronat, ci poate oferi livrarea la prețul corect, iar Clientul, fiind în cunoștință de cauză, poate renunța la cumpărătură.

4.5. În cazul unui preț eronat, disproporționalitatea de valoare între prețul real și prețul prezentat al produsului este vădită și în mod necesar sesizabilă de către consumatorul mediu. În virtutea Legii numărul V din anul 2013 privind Codul civil (Codul civil), contractul se încheie prin exprimarea acordului reciproc și concordant al Părților. Dacă Părțile nu pot conveni asupra condițiilor contractuale, adică nu se întrunește declarația care exprimă în mod reciproc și concordant acordul Părților, atunci nu se poate vorbi despre contract încheiat în mod valabil, care să dea naștere unor drepturi și obligații. Din acest motiv, comanda confirmată la preț greșit / eronat se va considera a fi contract nul și neavenit.

5. Regimul de plasare a comenzii

5.1. După înregistrare, Utilizatorul intră în magazinul web sau poate proceda la cumpărătură chiar și fără înregistrare.

5.2. Utilizatorul setează numărul de bucăți din produsul sau produsele dorite a fi cumpărate.

5.3. Utilizatorul pune în coș produsele selectate. Utilizatorul poate vizualiza oricând conținutul coșului dând clic pe pictograma „coș”.

5.4. Dacă Utilizatorul dorește să introducă în coș și alte produse, atunci selectează opțiunea „continuare cumpărături”. Dacă nu dorește să cumpere alte produse, atunci verifică numărul de bucăți în raport cu produsul pe care dorește să-l cumpere. Apăsând pe pictograma „anulare - X” se poate anula conținutul coșului. Pentru definitivarea cantității, Utilizatorul dă clic pe pictograma „actualizare/ actualizare coș”.

5.5. Utilizatorul selectează adresa de livrare apoi modalitatea de livrare / plată, ale cărei tipuri sunt următoarele:

5.5.1. Modalități de plată:
Plată în numerar la livrare: Dacă produsul comandat se livrează prin serviciu de curierat, atunci există posibilitatea achitării de către Utilizator în numerar a sumei totale a comenzii către curier, la luarea în primire a produsului comandat (produselor comandate).

Plată prin card bancar online: Utilizatorul are posibilitatea de a achita online valoarea totală a comenzii, cu card bancar, prin sistemul de plată securizat a prestatorului financiar de ale cărui servicii face uz Prestatorul.

5.5.2. Costuri de expediere:

Costuri de expediere în cazul României:

În cazul livrărilor la domiciliu și ridicării la punctele de coletărie GLS:

În cazul comenzilor sub 220 lei: 24 lei
În cazul comenzilor  între 220-300 lei: 22 lei
În cazul comenzilor peste 300 lei: gratuit
      
În cazul livrărilor la domiciliu și ridicării la punctele de coletărie GLS pentru membrii de club Háda:

În cazul comenzilor sub 145 lei: 24 lei
În cazul comenzilor între 145-220 lei: 22 lei
În cazul comenzilor peste 220 lei: gratuit

5.6. Dacă în magazinul web se constată erori sau lipsuri la produse sau la prețuri, atunci ne rezervăm dreptul la rectificare. În asemenea situații, după recunoașterea sau modificarea erorii, informăm imediat cumpărătorul cu privire la noile date. Urmare acesteia, Utilizatorul reconfirmă comanda sau poate renunța la comandă.

5.7. În baza totalizării comenzii și a scrisorii de confirmare, suma totală de plată conține toate costurile. Factura este inclusă în colet. Utilizatorul trebuie să examineze în prezența curierului coletul la înmânare și să solicite includerea în proces-verbal a oricăror eventuale deteriorări constatate la produs sau la ambalaj, fără obligația de a prelua coletul în caz de deteriorare. Prestatorul nu acceptă reclamații ulterioare, fără proces-verbal! Coletele se înmânează  în zile lucrătoare între orele 8-17.

5.8. După precizarea datelor, Utilizatorul dă clic pe butonul „trimite comanda” pentru a transmite comanda, înainte de aceasta are însă posibilitatea de a verifica încă odată datele precizate, respectiv poate trimite mențiuni privitoare la comandă, sau ne poate semnala prin e-mail orice altă doleanță legată de comandă.

5.9. Utilizatorul ia act de faptul că prin comandă i se creează obligație de plată.

5.10. Corectarea erorilor produse la introducerea datelor: În tot cazul, înainte de încheierea oricărui proces de comandă, Utilizatorul poate reveni la faza anterioară, în care poate să corecteze datele introduse. Mai detaliat: În cursul plasării comenzii există posibilitatea vizualizării conținutului coșului, respectiv modificării conținutului, și anume când coșul nu conține cantitatea dorită a fi comandată, atunci Utilizatorul poate înscrie în câmpul de introducere date din coloana cantitate numărul de bucăți dorit a fi comandat, după care va apăsa pe butonul „actualizare / actualizare coș”. Dacă Utilizatorul dorește să anuleze produsul aflat în coș, atunci dă clic pe butonul „X” „anulare”. În cursul plasării comenzii Utilizatorul are în permanență posibilitatea rectificării / anulării datelor introduse.

5.11. După trimiterea comenzii, Utilizatorul primește confirmarea prin e-mail. Dacă această confirmare nu ajunge la Utilizator în termenul preconizat pentru natura prestației, însă în termen de cel mult 48 ore de la trimiterea comenzii Utilizatorului, atunci Utilizatorul este exonerat de angajamentul ofertei sau d obligația contractuală. Comanda și confirmarea acesteia se consideră a fi intrate la Prestator, respectiv la Utilizator, când ele devin accesibile acestora. Prestatorul exclude răspunderea pentru confirmare dacă confirmarea nu sosește la timp din cauza specificării de către Utilizator a unei adrese de e-mail incorecte în cursul înregistrării, sau dacă acesta nu poate primi mesajul întrucât căsuța sa poștală și-a epuizat capacitatea.

5.12. Utilizatorul ia act de faptul că confirmarea detaliată în secțiunea anterioară este doar o confirmare automată și nu dă naștere la contract. Contractul se încheie atunci când Prestatorul, după confirmarea automată specificată în secțiunea anterioară, revine cu un nou e-mail prin care înștiințează Utilizatorul despre detaliile comenzii și onorarea preconizată a acesteia.

6. Procesarea și onorarea comenzilor

6.1. Comenzile se procesează în orele de program. Comenzile pot fi plasate și în afara orelor precizate pentru prelucrarea comenzilor, astfel încât dacă plasarea se face în afara orelor de program, atunci prelucrarea va avea loc a doua zi de după plasare. În orice situație, serviciul clienți al Prestatorului confirmă pe cale electronică data la care poate onora comanda.

6.2. Comenzile se onorează în termen de 4-6 zile de la plasarea comenzii.

6.3. În baza contractului de vânzare-cumpărare, Prestatorul are obligația de a transfera dreptul de proprietate asupra obiectului, Utilizatorul are obligația de a achita prețul de cumpărare și de a prelua obiectul în cauză.

6.4. Dacă vânzătorul este persoană juridică iar cumpărătorul consumator, și vânzătorul se angajează să livreze obiectul la cumpărător, atunci riscul prejudiciului se transferă asupra cumpărătorului în momentul în care cumpărătorul, respectiv orice terță persoană desemnată de acesta intră în posesia obiectului. Riscul prejudiciului se transferă asupra furnizorului la predarea către furnizor, dacă furnizorul este mandatat de cumpărător, cu condiția ca furnizorul să nu  fi fost recomandat de vânzător.

6.5. Dacă vânzătorul este persoană juridică iar cumpărătorul consumator, atunci în lipsa unui acord diferit între Părți, atunci vânzătorul (conform acestor CCG: Prestatorul) trebuie să pună obiectul la dispoziția cumpărătorului (Utilizatorului) fără întârziere, însă în cel mult treizeci de zile de la încheierea contractului.

6.6. În cazul întârzierii din partea Prestatorului, Utilizatorul are dreptul de a fixa un termen suplimentar. Dacă vânzătorul nu se achită de sarcini în termenul suplimentar fixat, cumpărătorul are dreptul de a rezilia contractul.

6.7. Utilizatorul are dreptul de a rezilia contractul fără fixarea unui termen suplimentar, dacă
a) Prestatorul a refuzat ducerea la îndeplinire a contractului; sau
b) conform acordului între Părți, sau prin destinația identificabilă a prestației – prestația trebuia să fie efectuată în perioada de realizare definită – și nu altcândva.

6.8. Dacă Prestatorul nu se achită de obligațiile sale asumate prin contract din cauza indisponibilității produsului defini în contract, atunci trebuie să informeze imediat Utilizatorul despre această situație și trebuie să restituie imediat suma achitată de Utilizator.

7. Dreptul de reziliere

7.1. În virtutea Directivei numărul 2011/83/EU al Parlamentului European și al Consiliului și în virtutea Ordinului Guvernamental numărul  45 / 26.02.2014 privind regulile detaliate ale contractelor dintre consumator și persoane juridice, Consumatorul poate rezilia contractul fără motiv în termen de 14 zile de la intrarea în posesia obiectului comandat, returnând produsul comandat. În lipsa acestei informări, Consumatorul are dreptul de a-și exercita dreptul de reziliere până  la expirarea perioadei de 1 an. Dacă Prestatorul dă informarea după expirarea termenului de 14 zile de la intrarea în posesia produsului sau de la încheierea contractului,  însă înăuntrul termenului de 12 luni, atunci termenul aflat la dispoziție pentru reziliere este de 14 zile de la comunicarea informării.

7.2. Consumatorul își poate exercita dreptul de reziliere prin declarație univocă în acest sens, sau folosindu-se de modelul de declarație definit în Anexa numărul 2 al Ordinului Guvernamental numărul 45 / 26.02.2014.

7.3. Perioada aflată la dispoziție pentru exercitarea dreptului de reziliere expiră la 14 zile de după ziua în care Consumatorul, sau orice terță persoană diferită de furnizor numită de acesta, intră în posesia produsului.

7.4. Consumatorul își poate exercita dreptul de reziliere inclusiv în perioada dintre data încheierii contractului și data intrării în posesia produsului.

7.5. Costurile de returnare a produsului trebuie să fie suportate de Consumator; persoana juridică nu s-a angajat la suportarea acestor cheltuieli.

7.6. În cazul exercitării dreptului de reziliere, dincolo de costul returnării produsului nu sunt puse pe seama Consumatorul alte cheltuieli.

7.7. Consumatorul nu are drept de reziliere în cazul  unui produs prefabricat care a fost realizat în baza instrucțiunilor Consumatorului sau la solicitarea expresă  acestuia, respectiv în cazul acelor produse, care sunt în mod evident personalizate pentru Consumator.

7.8. La fel consumatorul nu-și poate exercita dreptul de reziliere
a) în cazul contractului de prestări servicii, după relizarea în întregime a prestației, dacă persana juridică a început realizarea prestației cu acordul expres, dat în prealabil, al Consumatorului iar Consumatorul a luat act de faptul că după realizarea în întregime a prestației își pierde dreptul de reziliere;

b) în raport cu orice produs sau prestație la care prețul, respectiv onorariul  depinde de fluctuația pieței monetare ce nu poate fi influențată de  persoana juridică, posibil să aibă loc inclusiv în perioada disponibilă pentru exercitarea dreptului de reziliere;

c) în raport cu produsul perisabil sau de natură să-și mențină calitatea pe scurtă durată;

d) în raport cu acele produse cu ambalaj închis, care din considerente de protecția sănătății sau de igienă nu pot fi returnate după despachetare în urma luării în posesie;

e) în raport cu acele produse care prin natura lor se amestecă în mod inseparabil cu alte produse după darea în posesie;

f) în raport cu băutură cu conținut de alcool a cărei valoare reală depinde de fluctuațiile pieței ce nu pot fi influențate de persoana juridică, și în privința prețului căreia Părțile au convenit cu ocazia încheierii contractului de vânzare-cumpărare, însă contractul a fost dus la îndeplinire doar după cea de-a treizecea zi de la încheierea contractului;

g) în cazul unui contract de prestații prin care persoana juridică se prezintă la Consumator la cererea expresă a acestuia în scopul executării în regim de urgență a unor lucrări de reparație sau de întreținere;

h) în raport cu vânzarea-cumpărarea de înregistrări audio sau video cu ambalaj închis, și exemplare de software de calculator, dacă după predare, Consumatorul a desfăcut ambalajul;

i) în raport cu buletine informative, reviste și publicații periodice, exceptând cele pe bază de contract de abonament;

j) în cazul contractelor încheiat cu ocazia unei licitații publice;

k) în cazul contractelor de cazare exceptând serviciile de locuință și în cazul al contractelor de transport, închirieri autoturisme, restaurante sau activități de recreere, dacă în contract s-a stipulat zi sau termen de executare;

l) în raport cu conținutul de date digitale, prezentat pe suport diferit de cele materiale, dacă persoana juridică a demarat realizarea cu acordul expres, dat în prealabil, al Consumatorului, și odată cu respectivul cord, Consumatorul a dat declarație în sensul că a luat act de faptul că după demararea realizării își pierde dreptul de reziliere.

7.9. În virtutea prevederilor legale de mai sus, după sosirea returnării / declarației de reziliere, Prestatorul trebuie să restituie Consumatorului imediat, însă în cel mult 14 zile de la luarea la cunoștință a rezilierii, suma achitată, inclusiv costul livrării.

7.10. La returnare aplicăm modalitate de plată identică cu cea aplicată în cursul tranzacției originale, exceptând situația în care Consumatorul consimte anume la utilizarea altei modalități de plată; din motivul aplicării acestei modalități de plată nu se pun în sarcina Consumatorului costuri suplimentare.

7.11. Consumatorul trebuie să returneze sau să predea la adresa Prestatorului marfa fără întârziere nejustificată, însă în nici un caz mai târziu de 14 zile de la transmiterea către Prestator a notificării privind rezilierea.

7.12. Dacă rezilierea se face în scris, atunci este suficient ca declarația de reziliere să fie transmisă de către Consumator în termen de 14 zile.

7.13. Consumatorul respectă termenul dacă returnează sau predă produsul (produsele) înainte expirării perioadei de 14 zile. Returnarea se consideră că a fost efectuată în termen dacă Consumatorul trimite produsul înainte de expirarea termenului.

7.14. Consumatorul suportă doar costurile directe ocazionate cu returnarea produsului, exceptând situația în care persoana juridică s-a angajat la suportarea acestor costuri.

7.15. Prestatorul nu are obligația restituirii către Consumator a acelor costuri suplimentare, care rezultă din optarea pentru un  mod de livrare diferit de cel oferit în mod obișnuit de către Prestator, care este cel mai ieftin.

7.16. Prestatorul poate reține restituirea până la primirea mărfii (mărfurilor), sau până când Consumatorul furnizează dovada returnării acestora: dintre aceste două date se va lua în considerație data care a intervenit mai repede.

7.17. Dacă Consumatorul dorește să-și exercite dreptul de reziliere, atunci își poate exprima intenția în scris printr-una din modalitățile de contactare a Prestatorului (inclusiv cu ajutorul fișei de date anexate), telefonic sau în persoană. În cazul semnalării intenției în scris,pe calea poștei, luăm în considerație data expedierii prin poștă, iar în situația semnalării prin telefon a intenției, data apelului telefonic. Dacă semnalarea se realizează prin poștă, atunci Prestatorul acceptă semnalarea sub formă de expediere recomandată și colet. Produsul comandat poate fir returnat de către Consumator Prestatorului pe calea poștei sau prin curierat.

7.18. Consumatorul poartă răspunderea doar pentru scăderea de valoare datorată utilizării dincolo de utilizarea necesară pentru stabilirea naturii, proprietăților și funcționării produsului.

7.19. Ordinul Guvernamental numărul 45 / 26.02.2014 privind regulile detaliate ale contractelor dintre consumator și persoane juridice este accesibil aici.

7.20. Directiva numărul 2011/83/EU a Parlamentului European și al Consiliului este accesibilă aici.

7.21. Consumatorul poate apela și cu alte plângeri la  Prestator prin modalitățile de contactare precizate în Regulament.

7.22. Dreptul de reziliere le revine doar Utilizatorilor care se califică drept consumatori conform Codului civil.

7.23. Persoanele juridice, respectiv persoanele care acționează în virtutea profesiei, meseriei independente sau activității de afaceri, nu au drept de reziliere.

7.24. Procedura pentru exercitarea dreptului de reziliere:

7.24.1. Dacă Consumatorul dorește să-și exercite dreptul de reziliere, atunci trebuie să comunice intenția sa de reziliere prin modalitățile de contactare a Prestatorului.

7.24.2. Consumatorul își exercită în termen dreptul de reziliere dacă își trimite declarația de reziliere înainte de expirarea celei de-a 14-a zi de la intrarea în posesia produsului. Dacă rezilierea se face în scris, atunci este suficient să se trimită declarația de reziliere în termen de 14 zile. Dacă semnalarea se realizează prin poștă, atunci se ia în considerație data expedierii prin poștă, iar în cazul notificării prin email sau telefax, data transmisiunii emailului, respectiv al faxului.

7.24.3. În caz de reziliere, Consumatorul trebuie să returneze imediat la adresa Prestatorului produsul comandat, însă cel târziu în termen de 14 zile de la comunicarea declarației sale de reziliere. Termenul se consideră respectat dacă produsul este trimis înainte de expirarea termenului de 14 zile (deci nu trebuie să sosească în termen de 14 zile). Beneficiarul suportă costurile ocazionate în legătură cu returnarea mărfii din cauza exercitării dreptului de reziliere.

7.24.4. Pretatorul nu este însă obligat să compenseze către Consumator acele costuri suplimentare, care rezultă din optarea pentru un mod de livrare diferit de modalitatea de livrare recomandată în mod obișnuit de către Prestator, care este cea mai ieftină. Consumatorul își poate exercita dreptul de reziliere inclusiv în perioada dintre data încheierii contractului și data intrării în posesia produsului.

7.24.5. În cazul vânzării-cumpărării mai multor produse, dacă produsele individuale se livrează în momente diferite, atunci cumpărătorul își poate exercita dreptul de reziliere în termen de 14 zile de la intrarea în posesia ultimului produs prestat, respectiv în cazul unui produs format din mai multe loturi sau bucăți, de la intrarea în posesia ultimului lot sau ultimei bucăți.

8. Garanția

Executare neconformă

Cel obligat execută neconform dacă în momentul realizării, prestația nu satisface cerințele de calitate stipulate în contract sau prin lege. Cel obligat nu execută neconform dacă cel îndreptățit cunoscut defectul în momentul încheierii contractului sau dacă acesta trebuia să fi avut cunoștință de defect în momentul încheierii contractului.

În contractul dintre Consumator și persoana juridică stipulația referitore la garanția pentru defecte și la garanția pentru produs care diferă în detrimentul consumatorului este nulă și neavenită.

Garanția pentru defecte

8.1. În ce condiții își poate exercita Utilizatorul dreptul de garanție pentru defecte?
În cazul executării neconforme a Prestatorului, Utilizatorul poate valorifica revendicare de garanție pentru defecte în raport cu Prestatorul conform regulilor Codului civil.

8.2. Ce drepturi îi revin Utilizatorului în baza revendicării de garanție pentru defecte?
Utilizatorul – la propria discreție – își poate exercita dreptul de revendicare în garanție pentru defecte astfel: poate solicita reparație sau înlocuire, exceptând cazul în care oricare dintre aceste opțiuni este imposibil de realizat sau ar prezenta o cheltuială suplimentară incomensurabilă pentru persoana juridică comparativ cu satisfacerea revendicării altora. Dacă nu a solicitat, respectiv nu a putut solicita reparația sau înlocuirea, atunci poate solicita livrarea proporțională a contraserviciului sau poate remedia el însuși sau da la remediat pe cheltuiala persoanei juridice defectul, sau – în ultimă instanță – poate rezilia contractul. Poate trece de la un drept de garanție pentru defecte ales la altul,costurile acestei treceri trebuind însă să fie suportate de Utilizator, exceptând situația în care trecerea s-a făcut în mod justificat, sau persoana juridică a furnizat motiv pentru aceasta.

8.3. Care este termenul înăuntrul căruia Utilizatorul își poate exercita dreptul de garanție pentru defecte?
Utilizatorul trebuie să notifice defectul imediat după relevarea acestuia, însă nu mai târziu de două luni de la relevarea defectului. Vă atragem totodată atenția că nu vă mai puteți valorifica dreptul de garanție pentru defecte dincolo de termenul de prescriere de doi ani de la ducerea la îndeplinire a contractului.

8.4. În raport cu cine își poate exercita dreptul de garanție pentru defecte?
Utilizatorul își poate valorifica față de Pretator revendicarea de garanție pentru defecte.

8.5. Ce alte condiții se impun pentru exercitarea dreptului de garanție pentru defecte?
Înăuntrul unei perioade de șase luni de la ducerea la îndeplinire, dincolo de notificarea defectului nu există alte condiții de valorificare a revendicărilor de garanție pentru defecte, dacă Utilizatorul face dovada furnizării produsului sau serviciului de către persoana juridică care operează magazinul web. După șase luni de la realizare, Utilizatorul trebuie să facă dovada că defectul relevat de Utilizator a existat încă din momentul realizării.

Garanție pentru produs

8.6. În ce situații își poate exercita Utilizatorul dreptul de garanție pentru produs?
În cazul defectului unui bun mobiliar (produs) Utilizatorul – la propria sa discreție – își poate valorifica dreptul de garanție pentru defecte sau dreptul de garanție pentru produs.

8.7. Ce drepturi îi revin Utilizatorului în virtutea revendicării de garanție pentru produs?
Ca revendicare de garanție pentru produs, Utilizatorul poate solicita doar reparația sau înlocuirea produsului.

8.8. În ce situații se consideră un produs defect?
Produsul este defect dacă nu satisface cerințele de calitate în vigoare la momentul punerii în circulație sau dacă nu prezintă proprietățile care figurează în descrierea dată de fabricant.

8.9. Care este termenul în care Utilizatorul își poate valorifica revendicarea de garanție pentru produs?
Utilizatorul își poate valorifica revendicarea de garanție pentru produs în termen de doi ani de la punerea în circulație de către fabricant a produsului. După expirarea acestui termen,  el își pierde acest drept.

8.10. Față de cine și în ce alte condiții își poate valorifica revendicarea de garanția pentru produs?
Dreptul de revendicare a garanției pentru produs poate fi exercitat în exclusivitate față de fabricantul sau distribuitorul bunului mobiliar. În cazul validării revendicării de garanție pentru produs, defectul produsului trebuie să fie demonstrat de către Utilizator.

8.11. În ce situații este fabricantul (distribuitorul) exonerat de obligația sa de garanție pentru produs?
Fabricantul (distribuitorul) este exonerat de obligația sa de garanție pentru produs doar dacă poate demonstra că:
– produsul nu a fost fabricat, respectiv distribuit în cadrul cercului activităților sale de afaceri, sau
– conform stadiului științei și tehnicii, defectul nu a putut fi recunoscut în momentul punerii în circulație, sau
– defectul produsului se datorează aplicării unei prevederi legale sau a unei prevederi obligatorii a unei autorități.
Pentru a fi exonerat, este suficient ca fabricantul (distribuitorul) să demonstreze una din aceste cauze.
Vă atrag atenția că din motivul aceluiași defect nu puteți valorifica simultan, în paralel, revendicare de garanție pentru defect și revendicare de garanție pentru produs. Însă în cazul valorificării cu succes a revendicării de garanție pentru produs, puteți valorifica față de fabricant revendicarea dumneavoastră de garanție pentru defect în raport cu produsul înlocuit, respectiv cu porțiunea reparată a acestuia.

8.12. Prestatorul nu mai poartă răspunderea în garanție pentru daune care se ivesc după transferul riscului prejudiciului, datorate manipulării incorecte sau neglijente, solicitării excesive, unor efecte diferite de cele definite, respectiv altor utilizări ale produsului, neconforme cu destinația acestuia.

9. Procedura în cazul revendicărilor în garanție

9.1. În cazul contractelor dintre consumator și persoana juridică, acordul dintre Părți nu se poate abate în detrimentul consumatorului de la dispozițiile ordinului.

9.2. Consumatorul trebuie să facă dovada încheierii contractului (prin factură chiar și numai cu chitanță).

9.3. Costurile legate de îndeplinirea obligațiilor în garanție vor fi suportate de Prestator (articolul 6:166 din Codul civil).

9.4. Prestatorul trebuie  să încheie proces-verbal cu privire la revendicările în garanție declarate la el.

9.5. O copie a procesului-verbal trebuie să fie pus imediat la dispoziția consumatorului,  într-un mod certificabil.

9.6. Dacă în momentul primirii cererii de revendicare în garanție a consumatorului Prestatorul nu poate da declarație privitoare la fezabilitatea respectivei revendicări sau la punctul său de vedere – în cazul respingerii revendicării inclusiv la motivul respingerii și posibilitatea apelării la comitet de conciliere – atunci trebuie ca în termen de cinci zile să notifice consumatorul în mod certificabil.

9.7. Prestatorul are obligația de a păstra procesul-verbal timp de trei ani de la încheierea acestuia și trebuie să-l prezinte la cerere autorității de inspecție.

9.8. Prestatorul trebuie să depună toate eforturile astfel încât să efectueze reparația sau înlocuirea în cel mult cincisprezece zile.

10. Dispoziții finale

10.1. Pentru ducerea la îndeplinire a obligațiilor sale, Prestatorul are dreptul de a apela la colaboratori. Poartă deplina răspundere pentru conduita contrară legii a acestora, ca și cum ar fi săvârșit în persoană respectiva conduită ilegală manifestată.

10.2. Dacă oricare porțiune a acestui Regulament devine nevalabilă, nelegală sau inaplicabilă, atunci acestea nu afectează valabilitatea, legalitatea și aplicabilitatea porțiunilor rămase ale acestuia.

10.3. Faptul că Prestatorul nu își exercită orice drept care în revine în virtutea Regulamentului nu se va considera a fi o renunțare la exercitarea respectivului drept. Renunțarea la orice drept este valabilă doar în cazul declarației aferente, date în scris. Faptul că Prestatorul nu aplică cu strictețe la un moment dat orice condiție esențială sau stipulație a Regulamentului nu înseamnă că renunță la acestea, sau că pe viitor nu va impune respectarea întocmai a respectivei condiții sau stipulații.

10.4. Prestatorul și Utilizatorul vor depune eforturi pentru soluționarea pe cale amiabilă a litigiilor.

10.5. Părțile precizează că magazinul web având denumirea de Háda Fashion al Prestatorului funcționează în Ungaria, întreținerea sa fiind efectuată tot acolo. Întrucât pagina de internet poate fi accesată inclusiv din alte țări, utilizatorii iau anume act de faptul că în raportul dintre utilizator și Prestator se aplică prevederile legislației din Ungaria. Dacă utilizatorul este consumator, atunci în temeiul articolului 26, alineatul (1) din Codul de procedură civilă, competența exclusivă în materia litigiilor ivite din acest contract față de consumator îi revine instanței de raza căreia ține domiciliul din țară al pârâtului (consumatorului).

11. regimul de gestionare a reclamațiilor

11.1. Scopul magazinului nostru este de a onora toate comenzile în condiții de calitate corespunzătoare, spre deplina satisfacție a beneficiarului. Dacă Utilizatorul are totuși de formulat orice reclamație legată de contract sau ducerea la îndeplinire a acestuia, atunci poate depune reclamație la telefon, prin e-mail sau scrisoare, la datele de contact precizate mai sus.

11.2. Prestatorul examinează imediat reclamația formulată pe cale verbală și o remediază după cum este necesar. Dacă cumpărătorul nu este de acord cu soluționarea reclamației, sau dacă reclamația nu poate fi examinată imediat, atunci Prestatorul încheie imediat proces-verbal cu privire la reclamație și cu privire la punctul său de vedere legat de aceasta, și înmânează un exemplar în copie al acestuia cumpărătorului.

11.3. Prestatorul răspunde în scris în termen de 30 zile la reclamația formulată în scris. Motivează punctul său de vedere în caz de respingere. Prestatorul păstrează timp de cinci ani procesul-verbal încheiat cu privire la reclamație și exemplarul în copie a răspunsului dat, pe care le prezintă autorităților de inspecție la cererea acestora.

11.4. Vă informăm că în cazul respingerii reclamației dumneavoastră puteți iniția cu reclamația dumneavoastră procedură la organele autorității sau la comitetele de conciliere.

11.5. Consumatorul poate depune reclamație la autoritatea de protecția consumatorului.

11.6. În materia litigiilor consumatorilor transfrontalieri legat de vânzarea-cumpărarea online sau contractele de prestați online, competența pentru procedură îi revine în exclusivitate comitetului de conciliere de pe lângă  Camera de comerț și industrie a capitalei.

11.7. În caz de reclamație, Consumatorul poate apela la platforma Uniunii Europene pentru soluționarea online a litigiilor. Platforma poate fi apelată printr-o simplă înregistrare în sistemul Consiliului Europei, dând clic aici. Apoi după logare, consumatorul își poate depune reclamația prin pagina online, a cărei adresă este: http://ec.europa.eu/odr

12. Drepturi de autor

12.1. Din moment ce pagina web https://hadafashion.ro/ constituie operă protejată prin drept de autor, este interzisă descărcarea (multiplicarea), retransmiterea către public, utilizarea la alt mod, stocarea pe cale electronică, prelucrarea și valorificarea fără acordul scris al Prestatorului a oricăror conținuturi care apar în pagina de internet  https://hadafashion.ro/ sau a oricăror detalii ale acestora.

12.2. Chiar și cu acord scris, orice material din pagina de internet https://hadafashion.ro/ și baza de date a acesteia poate fi preluat doar în condițiile trimiterii la pagina de internet în cauză.

12.3. Prestatorul îi rezervă toate drepturile la toate elementele prestației sale, la denumirile de domeniu ale acesteia, la denumirile domeniilor secundare formate în raport cu acestea, ca și la suprafețele de reclamă prin internet.

12.4. Este interzisă adaptarea sau ingineria inversă a conținutului pagini de internet https://hadafashion.ro/ ca și a detaliilor individuale ale acestuia; crearea în mod necinstit a unor coduri de identificare și parole de utilizator; folosirea oricărei aplicații prin care se poate modifica sau indexa conținutul paginii de internet https://hadafashion.ro/ sau orice detaliu al acestuia.

12.5. Denumirea de https://hadafashion.ro/ este protejată prin drept de autor, și exceptând referirea la ea, aceasta poate fi utilizată doar cu consimțământul scris al Prestatorului.

Utilizatorul ia act de faptul că în cazul folosirii fără autorizație de utilizare, Prestatorul are dreptul de a percepe penalități. Cuantumul penalității este de câte 60.000 HUF brut pe imagine, respectiv câte 20.000 HUF brut pe cuvânt Utilizatorul ia act de faptul că această penalitate impusă nu este exagerată, și navighează pe pagină în cunoștința acestui aspect. În cazul încălcării drepturilor de autor, Prestatorul procedează la certificarea notarială a stării de fapt, a cărei sumă cade tot în sarcina utilizatorului care a încălcat drepturile. 

13. Protecția datelor

Informarea paginii de internet privitoare la prelucrarea datelor este accesibilă la  adresa următoare:
https://hadafashion.ro/informare-privind-prelucrarea-datelor
______________________________

Iszkaszentgyörgy, la 04 mai 2018