Protecția datelor cu caracter personal

Punerea la dispoziție a datelor personale este opțiunea expresă a clientului și el poate întotdeauna primi informați privind folosirea și prelucrarea datelor sale personale, precum și să solicite ca profilul său de date personale să fie șters, fiind necesar în acest scop să trimită o cerere în scris la info@hadafashion.ro

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice Second-Textil Srl, operator de date personale are obligaţia de a prelucra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate mai sus, datele personale pe care ni le furnizaţi despre Dumneavoastră.

Solicităm datele personale mai sus menţionate pentru înregistrare, crearea contului, livrarea produselor, emiterea si transmiterea facturii, transmiterea de informatii privind livrarea, produsele aflate pe stoc si ofertele speciale de care puteti beneficia. Dacă refuzaţi să completaţi datele Dvs care sunt obligatorii pentru a va inregistra si comanda nu veti putea plasa comenzi pe această pagină de internet deoarece nu vom avea date pentru livrare si facturare.

Second-Textil Srl doreşte să vă reamintească angajamentul său cu privire la respectarea riguroasă a încrederii pe care i-o acordaţi şi a obligaţiilor ce îi revin cu privire la protecţia datelor Dvs. conform legilor nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi a legii nr. 506 din 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

Conform legii nr. 677/2001, Dvs. aveţi următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la intervenţie asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a vă adresa justiţiei (art. 18). Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea acestor date prin transmiterea unui e-mail la adresa info@hadafashion.ro. De asemenea, pentru exercitarea în mod gratuit a acestor drepturi vă puteţi adresa si cu o cerere scrisă, datată şi semnată, către : Second Tex Srl, str. Principală nr. 221, 447130 Dorolț, Jud. Satu Mare, România.

Prin plasarea unei comenzi sunteți de acord cu conditiile de utilizare a acestui site si cu faptul ca datele Dvs. vor fi prelucrate de Second-Textil Srl în scopurile declarate mai sus.

Prin acceptarea prezentelor condiții vă exprimați consimțământul pentru a beneficia prin e-mail şi de ofertele partenerilor noştri.

SOCIETATEA nu pastreaza si nu stocheaza datele cu caracter bancar decurgând din efectuarea plăților on-line.